Nyheter

Undvik att träna på gräset när det är väldigt blött/ styrelsen

Promenad för daglediga är inställd tillsvidare pga covid 19
Hemsida Uppdaterad 20/3 2021

22 november - Uppdaterad information gällande riktlinjer kring Corona

För att bidra till att minska spridningen av covid-19 har Svenska Brukshundklubben sedan den 17 november ställt in all officiell prov- och tävlingsverksamhet. Detta gäller tills annat besked ges. Svenska Kennelklubben (som styr hur SBK:s verksamhet får bedrivas) har dessutom beslutat att från och med den 24 november till 31 december skall all verksamhet som samlar fler än 8 personer ställas in. SKK avråder även från alla arrangemang inomhus.
De lokala SBK klubbarna uppmanas även att följa eventuella lokala restriktioner. Torslanda-Öckerö Brukshundklubb följer alltså region Västra Götalands allmänna råd. I stora drag råder FHM alla att avstå från att vistas i inomhusmiljöer, att avstå från att delta i t ex möten, träningar, matcher och tävlingar samt att i största möjliga mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Styrelsen har därför beslutat om följande anpassning av vår verksamhet från den 22 november och tills annat besked ges:

  • Pågående och sedan tidigare planerade kurser kan komma att genomföras fast i så fall utomhus med iakttagande av ordentligt avstånd och med maximalt 8 personer totalt (inkl instruktör). Din instruktör kan ge mer information om vad som gäller för just din kurs.
  • Klubbstugan hålls stängd och ingen får gå in där (förutom styrelsen i nödfall)
  • Vi håller ingen öppen träning
  • Om du kommer till klubben för att träna så tänk extra på att hålla ordentligt avstånd till andra och att t ex bara vara en person i taget i containrarna. Använd gärna handsprit och torka av materialet som du använder.

Du kan läsa mer om FHM:s lokala allmänna råd här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Och om SBK:s åtgärder här: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

Ta hand om dig! Håll avstånd och håll ut!

Styrelsen TÖBK

Sponsorer