TÄVLINGS SEKTORN

Målsättning:

  • Att få folk att upptäcka det roliga med Tävling
  • Att ordna träningstillfällen på klubben
  • Att ordna officiella tävlingar

Ansvarig: Sara Eriksen, Annika Svensson
kontakt: Sara@tobk.se