POÄNGSYSTEM TÖBK

För att driva vår klubb behövs alla medlemmars hjälp. Mycket av verksamheten drivs på ideell basis och utan ekonomisk ersättning. För att ändå ge något tillbaka till dem som gör en insats för klubben testar vi ett poängsystem som ersättning för nedlagd tid.

Samtidigt hoppas vi att det ska öka gemenskapen i klubben genom att peppa fler medlemmar att hjälpa till med det som de kan.

Det spelar ingen roll om du har erfarenhet sedan tidigare eller är helt ny, alla behövs!
När du hjälper till med något på TÖBK så får du poäng som går att använda som delbetalning till kurser, föreläsningar, startavgift på tävling som TÖBK arrangerar, hyra av klubbstugan, hyra av planerna och liknande. 
Antal poäng du tjänar beror på hur många timmar du lägger ner. Tiden redovisas på lista i klubbstugan. Du ansvarar själv för att hålla koll på dina poäng och för att ta ut dem i tid. 
Vad ger poäng:

·         Tävlingsfunktionär

·         Reparation och underhåll av stuga och träningsplaner

·         Ansvar för regelbunden (per kvartal eller halvår) städning av stuga och toaletter

·         Planering inför, under och efter ett event, tävling eller liknande

·         Hjälpinstruktör vid kurser

·         Instruktör för träningsgrupper/cirkelträning


Poäng kan aldrig omsättas till pengar. Poäng kan inte heller användas som betalning av medlemskap. En förutsättning för att poäng ska räknas både vid intjänande och vid utnyttjande är att du har ett giltigt medlemskap i klubben. 

Poäng som tjänats in under ett kalenderår måste utnyttjas senast året efter, därefter förfaller poängen. För att ta ut poängen som delbetalning för en kurs eller föreläsning måste det först stämmas av med UBK.

UBK ansvarar för att informera kassören. Maximalt halva kursavgiften kan betalas med poäng.

 Poängsystemet kommer börja gälla fr.o.m. 2022-02-01

·         ¼-dag upp till 2,5 tim (funktionär el underhåll)       15 poäng

·         ½-dag 2,5 - 5 tim (funktionär el underhåll)               25 poäng

·         Heldag över 5 tim (funktionär el underhåll)             50 poäng

·         Städning 1 ggr/v i ett kvartal                                           50 poäng

·         Hjälpinstruktör hel kurs (6x1,5 h)                                 50 poäng

·         Ledare träningsgrupp/cirkelträning (<6 ggr)             50 poäng

·         Ledare gemensam/öppen träning (per gång)         10 poäng          

 1 poäng motsvarar 1 kr.

 Detta poängsystem testas under 2022 och 2023. Styrelsen och utbildningskommittén utvärderarar poängsystemet kontinuerligt och kommer att ompröva systemet i sin helhet senast under december 2023.