SENIOR SEKTORN

Vi är en grupp seniorer och andra daglediga som träffas med våra hundar
måndagar och onsdagar kl. 10.00 – 12.15.

Tillsammans promenerar vi en slinga i skogen och har gärna någon form av hundaktivitet som kan vara godisträd, gömma/leta godis, balansera på gärdsgård, hoppa över nerfallna träd etc.
Vi använder oss också av klubbens gemensamma gräsytor och grusplan där aktiviteterna kan vara agility, rally och lydnadsträning etc.
Som mål är att få deltagarna att upptäcka glädjen i träning och lärandet tillsammans med sin hund.

Vår målsättning är att ha trevligt tillsammans med våra hundar!
Detta sätt att låta hundarna få umgås har visat sig vara nyttigt självklart har vi regler vilka dessa är finns att läsa på vår anslagstavla i klubbhuset.
Efter promenad har vi en gemensam fika stund.
Ett litet krav som vi har är att man ska ha medlemskap.
Välkommen för att pröva på!
Sektor ansvariga:
VAKANT
Vägbeskrivning:
Buss nr 21 hållplats heter Runslingan.
Gå tillbaka en liten bit på stora vägen.
Förbi TÖBK´s bilparkering du som kommer med bil parkerar här.
Promenera uppför backen Runhällsgatan första gångvägen till vänster.
Eller via stigen till vänster om parkeringen som är gul markerad.