Jaktapporteing för nybörjare

Detta är en kurs för dig som vill testa på jaktapportering, målet med kursen är att lägga en bra grund för fortsatt träning.
Vi arbetar endast med positiva metoder.
Vi kommer att gå igenom de olika delarna i apporteringen och hur man lär in dom.
Denna kurs riktar sig främst till dig som har en retriever men även andra raser är välkomna.
Kursen kräver inga förkunskaper utan är anpassad för nybörjare.

Vi kommer arbeta med grunderna i jaktapportering

Kursen riktar sig till hundar från sex månader.Vi följer SKK:s riktlinjer vad gäller vaccination av hund, första tillfället ska du kunna visa upp att din hund blivit vaccinerad enligt deras riktlinjer. Läs ordningsreglerna för Töbk om du är osäker på vad som gäller.

Antal kurstillfällen:  4ggr
Veckodag:  Lördag
Datum
26/3, 9/4, 23/4, 7/5
(med reservation för att något datum kan ändras)

Tid 10:00-11:30


Pris: 1000kr +Medlemsavgift
Plats: TÖBK
Max antal deltagare 6 st.
Minst antal deltagare 4 st.

Sista anmälningsdag: 12/3-22

Kontakt

Instruktör Amanda Einmaa
Amanda.einmaa@hotmail.com