STYRELSEN - 2020

Ordförande:
Marianne Magnusson, marianne(a)tobk.se
Vc Ordförande:
Annika Svensson, Annika (a) tobk.se
Sekreterare:
Eva Hallberg, Eva (a) tobk.se
Kassör:
Sara Eriksen, Sara (a) tobk.se

Ledamot:
Karin Cartling, Karin (a) tobk.se
Suppleant:
Kenny Malmgren, kenny (a) tobk.se
Suppleant:
Annette Åkesson, Annette (a) tobk.se Suppleant:
Ebba Samuelsson, Ebba (a) tobk.se
Vägbeskrivning till klubben hittar du HÄR
Revisor:
Mia Bertram
Revisorsuppleant:
Vakant
Valberedning:
Johanna Hellström ( Sammankallande)
Johanna Johansson
Vakant

Webbmaster:
Sara Eriksen, sara (a) tobk.se