STYRELSEN - 2021

Ordförande:
Annika Svensson, annika(a)tobk.se
Vice ordförande:
Karin Cartling, karin(a)tobk.se
Sekreterare:
Eva Hallberg, eva(a)tobk.se
Kassör:
Sara Eriksen, sara(a)tobk.se

Ledamot:
Lotta Almqvist, lotta(a)tobk.se
Suppleant:
Johanna Hellström, 
johanna(a)tobk.se
Suppleant:
Mariann Evemalm, mariann(a)tobk.se
 Suppleant:
Eva-Lena Rehnström, evalena(a)tobk.se
Vägbeskrivning till klubben hittar du HÄR
Revisor:
Mia Bertram
Revisorsuppleant:
Vakant
Valberedning:
valberedningen(a)tobk.se
Eva Hammarström( Sammankallande)
Johanna Johansson
Vakant

Webbmaster:
Sara Eriksen, sara(a)tobk.se