Träningsgrupper!

Har du genomfört en kurs på minst grund/nybörjarnivå och är intresserad av att fortsätta träna med din hund tillsammans med andra?
Under våren 2022 drar vi igång med våra olika träningsgrupper där syftet är att du ska kunna träna på det du lärt dig på kurserna och få regelbunden träning.

I grupperna är alla medlemmar välkomna som redan kan grunderna i gruppens inriktning och vill träna vidare.

Du som genomfört grund/nybörjarkurserna för agility, rallylydnad, nosarbete (nosework, specialsök, spår), lydnad och vardagslydnad kan delta i träningsgrupp. I vardagslydnaden är valpkurs, unghundskurs och vardagslydnad att anse som en grundkurs.

De olika träningsinriktningarna innebär att du tillsammans med andra underhåller och finslipar din träning. Vi som tränar ger varandra tips, råd och lär av varandra, men det är ingen "undervisning eller kurs". Anledningen till att du måste genomgått en grund/nybörjarkurs för att kunna deltaga i en träningsgrupp är att du ska kunna hjälpa övriga gruppmedlemmar och att ni ska kunna utbyta erfarenheter med varandra. Finns det önskemål om övriga grenar så maila ubk@tobk.se.

Tid och plats bestämmer gruppen tillsammans. Använder man klubbens anläggning är det gratis.

Väljer gruppen att hyra lokal då lokalkostnad tillkommer står gruppen själv för den kostnaden. Ofta kommer man överens om tid och plats för nästa träff innan man skiljs. Gruppen själv bestämmer hur man vill kommunicera med varandra.

Varje träningsgrupp har en ansvarig studieledare som gått Medborgarskolans cirkelledarutbildning. Studieledaren ser till att närvaro förs vid varje tillfälle gång gruppen ses och rapporterar in det till Medborgarskolan. Töbk har ett samarbete med Medborgarskolan, träningar som leder till ett lärande, genererar till att klubben får ett pott med pengar och material. Önskar man gå ledarutbildningen så kontakta ubk@tobk.se.

Alla som deltar i träningsgrupp ansvarar för att förbereda och återställande efter träningstillfälle. För att gruppen ska fungera är det viktigt att man anmäler till sin grupp om man inte kan komma på det planerade tillfället.

 

Frågor, funderingar maila ubk@tobk.se